KHASANAH, U.; SUKARDJO, M.; NAJIKHAH , F.; RAHMAT , S. T.; KHAERUDIN , K. PELATIHAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DIGITAL BAGI GURU SMA DI CIANJUR. Abdimas Awang Long, v. 6, n. 2, p. 73-80, 29 Jun. 2023.