[1]
Suri, J.P. 2023. SUBSTANTIVE V EXCEPTION PROVISION DALAM GATT: STUDI KASUS INDONESIA DI WTO. Collegium Studiosum Journal. 6, 2 (Dec. 2023), 360-371. DOI:https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1093.