[1]
Limantara, N., Barkatullah, A.H. and Zulaeha, M. 2023. KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM CYBER-NOTARY. Collegium Studiosum Journal. 6, 2 (Dec. 2023), 580-592. DOI:https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1117.