Limantara, N., Barkatullah, A. H., & Zulaeha, M. (2023). KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM CYBER-NOTARY. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 580-592. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1117